TARGET

Produkcija

МАКЕДОНИЈА

 

Гејмификација во библиотеките  (by Innova lib)

Од 6 до 8 јуни 2017 година во бања Врујци, кај Љиг во Србија се одржа 21 семинар на виртуелната библиотечна мрежа на тема Гејмификација во библиотеките на кој за првпат учествуваа тројца библиотекари од Македонија: Иванка Соколова, претседател на Здружението за развој и иновации на библиотеки, Ивона Џамтовска Јанкуловска и Биљана Кочишка од Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје. 

Присутните библиотекари ги поздрави организаторот на семинарот г-нот Мирко С. Марковиќ, самостоен советник библиотекар, кој ги објасни целите на семинарот и се осврна на трендот на гејмификација кој се почесто се применува во библиотеките во развиените земји но кој треба да почне да се применува и во нашите библиотеки како одговор на предизвикот на модерните трендови кои со брз интензитет навлегуваат во нашите животи. 

Весна Црнковиќ, директор на библиотеката Радислав Никчевиќ од Јагодина зборуваше за иновациите во библиотеките, ИФЛА и АЛА трендовите во јавните библиотекишто им овозможи на учесниците на семинарот да развијат чувство за иновација и да  ги подготват своите библиотеки за промени. 

МАКЕДОНСКИ БИБЛИОТЕКАРИ ВО СТУДИСКА ПОСЕТА НА БИБЛИОТЕКИ ВО СРБИЈА

Интернет клубот (библиотечната мрежа БИБЛИОТЕКИ ОД НАШЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ и Регионалната мрежа BIBLIOTECA FUTURA) од 16 ти до 18 ти мај организираа студиска посета за колегите од Градската библиотека "Браќа Миладиновци" од Скопје, во репрезентативни библиотеки од овој 18 години одржлив проект на библиотекарството во Србија.  Секоја од посетените библиотеки во (Јагодина, Лазаревац, Љиг, Ваљево и Градската библиотека во Белград ) се претставија со содржини што ја прави оваа библиотечната мрежа кохерентна во библиотечната заедница во Србија. Преку посебна панел програма Библиотеката - Вчера, денес, утре, организирана во просториите на тренинг центарот  на Интернет клубот во Врујица, гостите се запознаа со принципите и резултатите на од работата на невладината организација во библиотекарството и информациската дејност. 
Официјалната делегација ја сочинуваа: Александар Пујовски, директор на Градска библиотека Скопје, Васко Тодоровски - секретар, Гордана Андреева - програмскиот директор, Жаклина Угриновска - раководител на библиотеката, Анета Механџиски, Билјана Аџиовска-Панџарова и Дарко Пешиќ.

 

Прва национална кампања за подигање на свеста за улогата на библиотеките во заедницата

Македонија ја започна првата национална кампања "Отворена библиотека – Влези во нов свет!", посветена на улогата на јавните библиотеки во заедницата. 2017 е година на библиотеките на глобално ниво во која ИФЛА преку најразлични активности препорачува јавните библиотеки да бидат вклучени во националните стратегии во корелација со развојните цели од Агендата 2030 на Обединетите нации.

Кампањата ќе биде реализирана од страна на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје во соработка со Здружението за равој и иновации на библиотеки „ИНОВА ЛИБ“ под покровителство на градоначалникот на град Скопје

Активностите ќе започнат со медиумска кампања (документарен филм и промотивно видео) постери, делење на флаери и граничници на книги во сите јавни библиотеки во Макеоднија, со цел да се запознае пошироката публика со идејата и концептот на настанот.
Во рамките на кампањата, на ти април 2017 год., на Скопски саем во рамките на Саемот за книга ќе се одржи тематски форум: Јавните библиотеки одговараат на реалните потреби на заедницатакој е дел од иницијативата на EIFL-PLIP[1] за Балканот за 2015-2016. На форумот  ќе бидат поканети да земат учество претставници од Министерството за култура, директори на библиотеки, библиотекари, претставници од амбасади, од бизнис секторот, ИТ компании, фондации и невладини организации. На форумот ќе земат учество претставници од Бугарија и Србија кои со колегите од Македонија ќе ги споделат своите искуства, знаења и добри практики во насока на воведување на иновативност во библиотечното работење.

Паралелно со форумот во хала број 2 на Скопски саем ќе се реализира и настанот Отворена библиотека, каде ќе бидат поставени штандови за промоција на библиотеките, ќе се формира единствена сцена на книги, автори, издавачи, преведувачи, библиотекари и корисници кои ќе споделуваат искуства и ќе даваат препораки за избор на четиво, ќе се потенцира  општествената одговорност кон книгата и библиотеките и ќе се поттикне донирањето. Во рамките на овие активности ќе биде промовирана книгата Библиотекарка од авторот Мирко Марковиќ

ПОБЕДНИЦИТЕ НА НАГРАДНИОТ КОНКУРС - МАЈКАТА НАЈУБАВИОТ ЦВЕТ ВО ДОЛИНАТА НА МОЕТО ДЕТСТВО

Во чест на Меѓународниот ден на жената - Осми март, денес во Општинската народна библиотека ,,Браќа Миладиновци" - Радовиш објавени и прогласени беа резултатите од наградниот конкурс за најдобра литературна творба на тема: ,,Мајката најубавиот цвет во долината на моето детство". 

На конкурсот, со свои творби се јавија 45 ученици од основните училишта во општините Радовиш и Конче од кои првото место и припадна на ученичката Верче Атанасова од VII-3 одделение при ООУ ,,Крсте Петков-Мисирков" во Радовиш. Второто место го поделија учениците Маја Ужевска од VII-2 одделение при ООУ ,,Крсте Петков - Мисирков" во Радовиш и Стефани Јованова од V одделение од ООУ ,,Коста Рацин" од село Подареш. Треттото место го поделија учениците Александар Јосифов од VIII-1 одделение при ООУ ,,Никола Карев" - Радовиш, Филип Николов од VI-1 одделение при ООУ ,,Орце Николов" од село Ињево и Сара Спасова од ОУ ,,Гоце Делчев" од село Конче.