Produkcija

Izvori

 

 

Библиотекари, иноватори и креативци

 

А Г Е Н Д А

930- 10.00 Пријавување

1000– 1015Обраќање на директорот на Градска библиотека
„Браќа Миладиновци“ Скопје
м-р Сузана Данаилова

1015- 1030 Воведен збор, д-р Биљана Кочишка

1030 – 1130ПАНЕЛ - Библиотечни трендови и иновативни сервиси, потребата од networking помеѓу библиотеките
Модератор: м-р Миодраг Дадасовиќ

Виртуелна библиотека - Мирко С. Марковиќ, библиотекарски советник и претседател на У.O. на Интернет клуб на Србија
Виртуелна библиотека е излагање кое овозможува демистификaциja на ИТ библиотечната приказна и ги открива сите патеки кон наједноставните, лесно прифатливи и остварливи решенија + употреба на нови технологии во реалната библиотечна средина.
Како практични примери ќе бидат прикажани постоечки решенија на персоналните компјутери, таблети и мобилни телефони и тоа како во однос на не толку функционалните интернет конекции, така и можноста за формирање на зaeднички решенија во функција на корисниците на библиотеката.
Препорачани линкови од презентацијата:
http://www.biblioteke.org.rs
http://www.biblioteke.org
http://www.biblioteke.org/index.php/d-ni( Makedonija)
http://www.internet.edu.rs
http://www.digitalizacija.rs
http://www.hortikulturna.biblioteka.org.rs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.narodnabibliotekasrbije
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmakr.biblioteke
http://www.stadacitam.rs/preporuke
http://citampasta.rs

(Линковите Ви препорачуваме да ги прегледате предходно за да бидете во тек со презентацијата и да се вклучите со поставување прашања и дебата)

ХОРТИКУЛТУРНИ БИБЛИОТЕКИ
Песнички хортикултурни хербаријум
Радмила Перовиќ, директор
Народна библиотека „Јован Поповиќ“ Кикинда

1130 – 1230Панел дискусија
1230 – 1300 Кафе пауза

1300 – 1400ПАНЕЛ –Библиотека и библиотекар се моќни зборови
Модератор: м-р Розита Петринска-Лабудовиќ

- Министерство за култура на Р. Македонија
д-р Билјана Туџаровска Ќупева

- Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје
Катедра за библиотекарство
проф. д-р Мито Спасевски
проф. д-р Елизабета Бандиловска

1400 – 1500 Панел дискусија

1500 – 1530 Пауза

1530 – 1630 Монодрама БИБЛИОТЕКАРКА

1630 – Библиотекарска (Коктел) забава