Produkcija

Регионалната средба на хортикултурни библиотеки

 

Битола е град во непосредна близина на Националниот парк Пелистер, така што има голем потенцијал за развој на нови хортикултурни содржини во библиотечната дејност. Библиотеките во нашата држава со својата местоположба можат да го развиваат овој нов библиотечен концепт и да им ги понудат новите содржини на своите корисници.

Ве покануваме да бидете дел од успешната цветна приказна на библиотеките во регионот, заедно да ги промовираме новите концепти и услуги на библиотеките во средини каде што библиотеките се препознаени како активен учесник во заедницата.