Produkcija

Izvori

 

 

Позив за приједлоге за награде „Ђорђе Пејановић”

 

 1. БИБЛИОТЕКАкоја је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:
 • У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије
 • Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе
 • Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања
 • Била активна у културном и јавном животу у својој средини
 • Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад
 • Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама
 • Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.
 1. БИБЛИОТЕКАРкоји је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:

 •  Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;
 • Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом професији
 • Самосталношћу и креативношћу у раду
 • Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга
 • Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе
 • Коришћењем нових информационих технологија
 • Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срск
 • Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;
 • Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.
 1. МЕНАЏЕРкоји је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.

Кандидат за награду треба да:

 • Успјешно планира све активности које спроводи библиотека
 • Организује библиотечке ресурсе с циљем бољег спровођења активности
 • Управља ресурсима библиотеке и обезбиједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате
 • Посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства
 • Руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности, унапређивању и промоцији пословања библиотеке
 • Чини библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

Приједлоге слати на адресу:

Друштво библиотекара Републике Српске

Стефана Немање 6

71123 Источно Сарајево

Са назнаком за Комисију,  најкасније до 15. априла 2023. године, и у електронском облику на мејл: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.