Produkcija

Izvori

 

 

Матуранти Пљеваљске гимназије 1966/67- стварност и снови

Mонографија je мозаичке структуре, али се разликује од других књига овог типа по томе то је приређивач покушао и у великој мери успео да специфичним прилазом теми, поред наставног процеса, обухвати и ваннаставне активностима ученика - раду бројних секција и друштава у Гимназији, али и другим активностима ученика у граду (одељци Песме, Приче, Ликовни прилози и прилози из примењене уметности, Уметничке фотографије) и тиме потпуније изрази дух генерације.

Ова монографија се издваја и врло допадљивим графичким поступком и изузетним квалитетом штампе (тврде вишебојне корице, дизајнирана сва поглавља којих има 14, колор штампа на кунсдруку, прошивени листови, показна трака, затитни омот у боји).