Produkcija

Izvori

 

 

Družinska pismenost

Pojem družinska pismenost se nanaša na vse dejavnosti v družini, ki so povezane s pismenostjo in učenjem. Družinska pismenost je kompleksen in dinamičen koncept, ki je največkrat definiran kot naravno nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine. Vključuje pa tudi bralno kulturo in navade, povezane s pismenostjo. Vendar definicije, ki bi bila splošno sprejeta, ni.

Družinska pismenost vključuje element medgeneracijskega prenosa pismenosti med člani družine in tudi prenos znanja in obnašanja. Pogosto je označena kot medgeneracijska pismenost, največkrat pa je postavljena v širši kontekst družinskega učenja.

Spletno stran druzina.pismen.si pripravljajo stalni in vabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje.

  • Kako premagati težave z branjem?
  • Kako motivirati za branje?
  • Programi, ideje in priporočila,
  • video in zvočne vsebine,
  • medijska in digitalna pismenost ...