Produkcija

Izvori

 

 

ГОРДОСТ 1 – ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОК ВО БИТОЛА

Во рамки на проектот „ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?“ од 4 до 7 август 2021 година во Битола (Северна Македонија) се одржа состанок со партнерите „Jugendstil“ од Германија, „BARIKANIPE“ од Скопје, „PANOSER“ од Грција, „HEEDA“ од Унгарија и библиотеката „Димитрије Туцовиќ“ од Србија.
На состанокот разговаравме и ги презентиравме резултатите од анкетата што ја спроведовме изминатите месеци. Исто така разговаравме за тековните активности и ги дефиниравме идните чекори.
Следниот состанок ќе се одржи во ноември 2021 година во Грција.
Проектот е во рамки на клучна акција 204 – Стратешки партнерства за образование на возрасни, финансиран од Македонската агенција за европски програми и мобилност преку Еразмус + програмата на ЕУ. Битолската библиотека е прва културна установа која реализира Еразмус + проект во С.Македонија.