Produkcija

Izvori

 

 

Регионалната средба на хортикултурни библиотеки

 Вторник, 19.04.2022

НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола

10:00 – 10:30

Пристигнување на учесниците

     10:30 – 11:00

Официјално отворање и поздравни обраќања

11:00 – 11:30

Воведно излагање за Хортикултурни библиотеки

11:30 – 12:30

Мирко С. Марковиќ (Ресурси на хортикултурните содржини во библиотечното работење))

12:30 – 13:00

Пауза за кафе

13:00 – 13:30

Отворање на изложба

     13:30 – 14:00

Состанок на претставници на ТЦ Колубара и РЕК Битола во врска со рекултивација на земјиште ( НУУБ)

     14:00 – 15:00

Ручек (Библиотека)

15:00 – 16:30

Посета на музеј

19:00 Заедничка вечера

Среда, 20.04.2022

(Хотел Молика)

09:00 – 10:00

Претставување на хортикултурни библиотеки со кратки презентации

10:00 – 10:20

Пауза за кафе

10:20 – 11:30

Хортикултурна мрежа на библиотеки – работна сесија

11:30 – 13:00

Посета на Националниот парк Пелистер во организација на Хотел „Молика“ (опционално излет Копанки)

13:00 – 14:00

Дегустација на македонски вина на скијачка стаза Пелистер

14:00 – 15:00

Ручек

   16:00 – 20:00

Слободно време за посета на Битола (организиран превоз)

Четврток, 21.04.2022

Разгледување на градот и посета на Стара Битолска чаршија

(алтернативно посета на НУ Библиотека „Глигор Прличев“Охрид и разгледување на градот)

Заминување на учесниците