Produkcija

Izvori

 

WEB - БИБЛИОТЕКА

На основу резултата у развоју наступа на Интернету web апликацијом библио-теке -www.bsmmc.org и трајном заживљавању у виртуалној свако-дневици глобалне и локалне заједнице у 2015-ој години Интернет клуб је доделио ПЛАКЕТУ WEB БИБЛИОТЕКА 2015 Библиотеци- СРБОЉУБ МИТИЋ - Мало Црниће. У.О. Интернет клуба донео је ову одлуку на основу разматрања пет предлога селекционе комисије. Пресудно за ову одлуку било је јединствено предстваљање библиотеке које у себи садржи све елементе основне делатности, библиотечког пословања, степен и квантитет дигиталитзованих садржаја и афирмација културних садржаја локалне заједнице.Велики је то корак за Мало Црниће