Produkcija

Izvori

 

 

partener IFLA projekta

Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa partner je u IFLA projektu sa Društvom bibliotekara Srbije i Hrvatskim knjižničarskim društvom na Međunarodnom projektu zagovaranja IAP za 2018. godinu. Projekat "Unlocking the potential of Libraries in South-East Europe through Regional Cooperation and Sustainable Development"  fokusirat će se na istraživanje pozitivnih priča iz biblioteka u regiji u kontekstu UN ciljeva održivog razvoja. Projekat će realizirati radionice javnog zagovaranja u Neumu (Bosna i Hercegovina),  Beogradu (Srbija) i Zagrebu (Hrvatska). Cilj 14 izabranih projekata jeste promocija biblioteka i Agende UN 2030.