Produkcija

Izvori

 

 

 

 

 

 

Позив из Херцег Новог

БОКА: зборник радова из науке, културе и умјетности излази једанпут годишње. Први број је публикован 1969. године, а од 1999. године часопис је преузела ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови. Концепција часописа се није мијењала, изузев техничких интервенција. До сада је објављенo 36 бројева. Зборник је познат научној јавности, веома цитиран у стручним и научним радовима и представља незаобилазан извор података за сваког истраживача Боке Которске. Аутори су дужни да се придржавају следећих упутстава: 
 
1. Рад треба да садржи, осим основног текста са напоменама, резиме и апстракт (100-200 ријечи) на српском језику и кључне ријечи.
2. Рукописи у компјутерском слогу предају се на папиру и у електронској форми (CD, E-mail) у фонту Times New Roman (фонт 12), при чему се користи Microsoft Office Word 2003 или новије верзије. Размак између редова је 1,5. Напомене се налазе у фуснотама. Илустрације се технички уређују и прилажу по претходном договору са Редакцијом и достављају се у адекватној резолуцији за штампу (300 dpi).
3. Аутор је дужан да нагласи којим писмом жели да буде штампан рад (ћирилица или латиница). 
4. Цитирање:
а) посебне књиге: аутор, наслов, мјесто и година издања, цитиране странице, 
б) чланци у часописима: аутор, наслов рада, назив часописа (пун или са познатом скраћеницом), број свеске, година издања, цитиране странице, 
в) колективне и серијске публикације: аутор, наслов рада, уредник, наслов публикације, мјесто и година издања, укупан или цитиран број страна, 
Напомена: Предлози у: односно in: се не наводе. 
г) издања извора: писац и наслов изворног дјела, име издавача, мјесто и година издања, цитирана страница и ред. 
Напомена: Број реда или стиха одваја се од броја странице тачком или запетом. 
д) Код вишеструког навођења истог дјела понавља се презиме аутора и скраћени наслов или презиме аутора и одговарајуће скраћенице: нав. дјело, nav. djelo, op. cit. 
ђ) Код узастопног навођења аутора: исти/иста, isti/ista, idem/eadem. 
е) Код узастопног навођења аутора и дјела: исто, isto, ibid. 
ж) Код навођења истог мјеста у дјелу: нав. мјесто, nav. mjesto, loc. cit. 
з) У ћирилици употребљава се скраћеница уп. у латиници cf. 
и) Скраћеница за напомену је, по истом принципу, нап. односно п. 
ј) Не употребљавају се скраћенице стр. односно р. и рр. 
 
Напомена:
 
Редакција именује рецензентe. 
Радови се не хоноришу и не враћају. 
 
Адреса издавача:
ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови 
Трг Херцег Стјепана 6 (за Редакцију БОКЕ)
85340 Херцег Нови
Тел. +38231321900; факс. +38231324328
Е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
У циљу пуне афирмације часописа и наше жеље да га учинимо доступним свим заинтересованим, на интернет презентацији Библиотеке налазе се сви претходни бројеви у пуном тексту (bibliotekahercegnovi.co.me).