Produkcija

Izvori

 

 

20. Сусрети библиографа

20. СУСРЕТИ БИБЛИОГРАФА

у спомен на др Георгија Михаиловића

18. новембар 2016. године, петак, у 9 h,

Културни центар Инђија, Војводе Степе 40а

          П р о г р а м   р а д а

Регистрација гостију и учесника и коктел добродошлице

9.3010.15

Отварање 20. Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића

Поздравне речи

*    Бранислава Танасић, директор Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији

*    Владимир Гак, председник Општине Инђија

Додела Награде „Душан Панковић”

*    Гордана Ђилас, Марија Јованцаи, добитник Награде „Душан Панковић”

*    Уручење Награде „Душан Панковић” Марији Јованцаи

I сесија (избор радног председништва) 10.3011.45

*       Боривој Чалић (Вуковар), Орфелинов Псалтир из 1761. године: уз деведесети рођендан Лазе Чурчића

*       Небојша Цвејић (Библиотека шабачка), Над библиографијом једног библиографа: поводом 70 година од рођења Добрила Аранитовића

*       Проф. др Бојан Ђорђевић, доц. др Драгана Грујић, доц. др Гордана Ђоковић (Филолошки факултет, Катедра за библиотекарство и информатику, Београд) Библиографија културног живота Срба у Великом рату од 1915. до 1918. године: прилог културноисторијској синтези

*       Даниела Кермеци (Библиотека Матице српске, Нови Сад), Заступљеност француских аутора у Српској библиографији: књиге 1868–1944

*       Др Јелена Јањић (Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бањалука), Први листови у Босни

*       Др Татјана Богојевић (Библиотека Матице српске, Нови Сад), Потписани и непотписани чланци Лука Зоре у дубровачком часопису „Словинац”

*       Миле Стијеповић, Љиљана Станковић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд), Бранка Ногић (Београд), Мање познати Никола Тесла (из „Српскe библиографијe: књиге 1864–1944”)

*       Весна Укропина (Библиотека Матице српске, Нови Сад), Значај нормативне датотеке личних имена у библиографском раду

*       Добрило Аранитовић (Шабац), Феноменологија српске душе: скица за библиографију радова о карактеру и менталитету Срба

*       Др Карла Селихар (Педагошки факултет, Сомбор), Библиотека српске Препарандије у Сомбору: стара и ретка књига

 

II сесија (избор радног председништва) 12.00–13.15

*       Јасмина Вуканић, Наташа Горановић Прља, Бранкица Ресан (Народна библиотека Србије, Београд), Библиографија ЦИП-ова за монографске публикације, некњижну грађу и чланке у серијским публикацијама

*       Бојана Грујић (Градска библиотека у Новом Саду), Издаваштво Градске библиотеке у Новом Саду (1971–2015)

*       Биљана Живановић (Народна библиотека Смедерево), Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево: анотирана библиографија

*       Др Јелена Добриловић Драговић (Библиотека Института за путеве АД Београд, Београд), Методологија израде библиографије: „Библиографија радова конгреса и научностручних скупова Српског друштва за путеве VIA-VITA 1953–2013”

*       Драгана Лазић (Народна библиотека Смедерево), Рад на библиографији „Сто четрдесет година смедеревске штампе: 1875–2015”

*       Биљана Ристовић, Гордана Бацотић (Народна библиотека Ужице), Библиографија периодичних публикација у библиотекама целинама Народне библиотеке Ужице

*       Биљана Албахари (Народна библиотека Србије, Београд), Библиографски поступак на изради књиге „Преглед јеврејске периодике у Србији од 1888. до 2015. године”

*       Љиљана Драгичевић, Слободанка Комненић (Народна библиотека Србије, Београд), Текућа библиографија Србије. Серијске публикације у окриљу Народне библиотеке Србије

*       Др Радмила Тасић (Библиотека града Београда), Oмладинска периодика у периоду између два светска рата (1918–1941) – формалне и садржајне карактеристике

*       Марија Чупић, Славица Кривокућа (Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш), Нишка периодика и библиографски рад у Народној библиотеци „Стеван Сремац” Ниш

III сесија (избор радног председништва) 13.30–14.45

 

*       Валерија Стефановић (Народна библиотека „Доситеј Обрадовић”, Нови Пазар), Библиографија часописа Сент (1–38): израда и потешкоће при изради библиографије

*       Зорка Стојановић (Библиотека „Србољуб Митић”, Мало Црниће), Драмски текстови у часопису за књижевност, уметност и културу „Стиг”

*       Мр Сања Цвркота (Библиотека града Београда), Периодика Српске православне цркве за период од 1990. до 2009. године

*       Горана Стевановић (Народна библиотека Србије, Београд), Очување споменичке баштине – библиографски преглед часописа „Наслеђе”

*       Драгослава Родаљевић, Душица Мурић (Народна библиотека Ужице), Фонд звучних и књига на Брајевом писму у Народној библиотеци Ужице

*       Слађана Субашић (Библиотека Матице српске, Нови Сад), Библиографије добитника Змајеве награде Матице српске

*       Оливера Настић (Музеј савремене уметности, Београд), Петар Добровић у издањима Музеја савремене уметности

*       Оливера Недељковић (Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак), Библиографија као јасан одраз биографије: Милева (Лазовић) Петковић (Чачак, 1882 − Београд, 1954)

*       Зорка Стојановић (Библиотека „Србољуб Митић”, Мало Црниће), Библиографија чланака о животу и књижевном раду Србољуба Митића: прилози у часопису за књижевност уметност и културу „Стиг” (1970–2016)

*       Виолета Ракић (Библиотека Филозофског факултета, Нови Сад), Библиотека др Георгија Михаиловића у фондовима Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду

 

IV сесија (избор радног председништва) 15.00–16.15

 

*       Мр Катарина Карамијалковић (Универзитетска библиотека, Крагујевац), Књиге из личне библиотеке Светозара Стојановића

*       Милорад Т. Миловић (Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, Цетиње), Легат Радивоја Лоле Ђукића у Националној библиотеци с освртом на дигиталну колекцију легата

*       Добрило Аранитовић (Шабац), Дејан Вукићевић или сретан укрштај талената

*       Вера Црљић (Народна библиотека Србије, Београд), Нов каталог рукописних књига Библиотеке Епархије славонске у Пакрацу

*       Мр Душица Грбић (Библиотека Матице српске, Нови Сад), Каталог старих српских књига Педагошког музеја у Београду

*       Катарина Стефановић (Библиотека Правног факултета, Београд), Српска књижна продукција у Великом рату

*       Ивана Пајић (Библиотека Правног факултета, Београд), Библиографије два правна часописа

*       Мр Вера Петровић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд), Радови Дејана Ајдачића: анотирана библиографија

*       Др Дејан Вукићевић (Народна библиотека Србије, Београд), Пописана Повеља (Ана Гвозденовић, Библиографија прилога у часопису Повеља: 2001–2015)