Produkcija

Izvori

 

 

Memorandum o prekograničnoj saradnji

Memorandum o saradnji i učešću u projektu prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore Evropa za kulturu, kultura za Evropu potpisan je u Bijelom Polju u Kući Rista Ratkovića. Potpisnici sporazuma su predstavnici ustanova kulture iz Bijelog Polja - JU Ratkovićeve večeri poezije i njen saradnik NVO Stihom govorim i Prijepolja - Biblioteka Vuk Karadžić i Udruženje građana Limski darovi. Protokol o saradnji potpisali su Sadija Hodžić, direktorka Biblioteke i predstavnik udruženja građana Milan Cmiljanović kao predstavnici Prijepolja. S bjelopoljske strane potpisnici su Abaz Dizdarević, projekt menadžer i Slobodan Zoran Obradović u ime NVO . Cilj ovog projekta iz oblasti kulture i umetnosti je doprinos povećanju kvaliteta i obima međunarodne saradnje promocijom koncepta interkulturalizma.