Produkcija

Izvori

 

 

БИБЛИОТЕКИТЕ КАКО РИЗНИЦА НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

БИБЛИОТЕКАРСКИ САВЕЗ МАКЕДОНИЈЕ РАСПИСУЈЕ ПОЗИВ ЗА РАД ЗА ОКУПЉАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА И 3. МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
"„БИБЛИОТЕКИТЕ КАКО РИЗНИЦА НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 27 И 28 АПРИЛ ВО ОХРИД!!!
ТЕМЕ ЗА ОВУ КОНФЕРЕНЦИЈУ СУ:
1. ЗАШТИТА ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
- ЗБИРКЕ БИБЛИОТЕКА КАО ПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
- СМЕШТАЈ, ОЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ СРЕДСТАВА;
- ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА БИБЛИОТЕКЕ ЗБИРКИ;
- ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВА БИБЛИОТЕКЕ: ПИТАЊА И ИЗАЗОВИ;
- ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ
2. УЛОГА БИБЛИОТЕКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ БИБЛИОТЕКАРА У НАСТАВИ/ОБРАЗОВА
3. САВРЕМЕНИ ТЕКОВИ У РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ГДЕ СМО? (ПРЕДЛОЗИ И ЊИХОВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА).
4. БИБЛИОТЕКЕ УСЛУГЕ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЈА.