Produkcija

Izvori

 

 

БОКА 41 - позив ауторима и сарадницима

ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови саопштава да је у припреми је 41. број часописа БОКА: зборникa радова из науке, културе и умјетности.

Редакција Зборника позива заинтересоване ауторе, који у оквиру свог научно-истраживачког рада изучавају регију Боке Которске (историја, културна историја, умјетност, археологија, поморство, туризам, спорт, демографија, заштита културне баштине, биографија, био-библиографија...), да Редакцији Зборника доставе радове до 1. маја 2021. године.     Зборник Бока објављује следеће категорије чланака: оригиналне научне радове, претходна саопштења, прегледне радове, реферате са научних скупова, стручне радове, грађу, приказе и некрологе.

Чланци морају бити оригинални, до сада необјављени и не могу бити у поступку рецензирања за објављивање у другим часописима.

Више овдије...