Produkcija

Izvori

 

 

Spletni portal za promocijo dobrega branja

 

Portal je tudi tesno in obojestransko povezan s COBIB-om, vzajemnim katalogom vseh slovenskih knjižnic. Z anotacijami, z naslovnicami, z doživljajskimi opisi, z informacijami o nagradah, z mnenji in ocenami bralcev, z litararnimi kritikami, s predmetnimi oznakami, z neposrednimi povezavami do elektronskih-knjig in s sklopom relevantnih spletnih povezav predstavlja dopolnitev klasičnega knjižničnega kataloga.

Knjižni projekt DOBREKNJIGE.SI sta leta 2014 v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic zagnali Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, v partnerstvu z osrednjimi knjižnicami Obalno-kraškega in Goriškega območja. S priključitvijo večine slovenskih splošnih knjižnic je nato kmalu prerasel v skupni projekt nacionalnega pomena.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.