TARGET

Produkcija

Izvori

 

ИНФОРМАТИВЕН ВОДИЧ

 


Во издание на ЈУ Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје, финансиски помогнато од Град Скопје, излезе од печат „ ИНФОРМАТИВЕН ВОДИЧ низ библиотечната мрежа на ЈУ Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје “.

Овој Информативен водич, почитувани читатели има за цел да Ве запознае со можностите, ресурсите и услугите што ги нуди нашата Библиотека, одделите, читалните и просторот каде што се одржуваат многубројните културни манифестации
и активности.